Ekonomi

Snabbt

Saturday, April 27th, 2019

Det behövs tre ingredienser när ett företag bildas. Dels behövs en affärsidé, det vill säga någon sorts inriktning och grundläggande tanke om hur verksamheten ska bedrivas. Dels behövs det oftast någon sorts kapital för att komma igång, och sist men inte minst behövs det en drivande person bakom, en entreprenör. De flesta företag följer en så kallad livscykel, den kan indelas i följande faser, etableringsfasen där affärsidén tar form. En tillväxtfas där företaget vidareutvecklas och växer till sig. I efterföljande mognadsfas kan exempelvis kostnadseffektivisering och mer service ingå, nya tillväxtförlopp och kanske fler affärsidéer under samma tak. Många företag går i någon mån in i en nedgångsfas med efterföljande avvecklings- eller förnyelsefas. Det är där när företaget fått allt svårare att konkurrera, eller företagaren vill gå vidare med annat, aktieägarna kanske vill sälja medan det fortfarande är stor lönsamhet men det ser ut att bli svårare i framtiden. Skälen kan vara många och det kan vara bra att avveckla företaget snabbt på egen hand innan eventuell konkurs eller tvångslikvidation sätter in på grund av dålig lönsamhet.

Hört det förut

Tuesday, October 14th, 2014

Och visst har vi hört det här förut när en ny regering tillträder. Det dukade bordet. Den avgående regeringen hävdar att bordet är dukat. Den tillträdande att det är tomt. Så politik som vanligt med andra ord.

Powered by WordPress | Fana