Teknik

Livslängd

Thursday, October 2nd, 2014

LED är en belysningsteknik med stora fördelar. Med hjälp av led utvecklingen enorma framfart de senaste åren har led lampor idag blivit betydligt mer kraftfullare än halogen vid samma watt styrka och minst lika ljusstark som xenonljus. Led lampor kräver ingen uppsägningstiden till skillnad mot xenon utan uppstarten sker omedelbart utan någon som helst fördröjning.

En annan viktig aspekt är själva livslängden, led belysning i allmänhet är fullständigt överlägsen gårdagens teknik vilket gör att man inte behöver byta ut sina lampor på många år. Det är ibland svårt att estimera en exakt siffra men led belysning avsett om det rör sig om led lysrör, spotlights eller arbetsbelysning bör klara minimum 20 000 timmar innan lampan behöver bytas ut. Anledningen till att vissa återförsäljare påstår att en lampa klarar 50 000 timmar är inte direkt felaktigt då själva led dioden i teorin kan klara uppemot 100 000 timmar.

Problemet är dock att själva värmeutvecklingen som sker under drift påverkar lampans livslängd avsevärt. Dyrare lampor har oftast bättre skydd mot värmeutvecklingen och rent generellt kan man säga att spotlights m.m börjar fallera någonstans runt 20 000 timmar medan arbetslampor som är mer robusta och har ordentlig kylfläns klarar upp till 50 000 timmar. Det handlar med andra ord inte så mycket om själva dioden i sig utan externa faktorer som i slutändan begränsar livslängden.

Urverk

Wednesday, December 18th, 2013

Ett urverk är ett finmekaniskt system som används till att visa den aktuella tiden i klockor. Beroende på typ av urverk kan de se lite olika ut, från de analoga till de elektroniska, eller en blandning av de båda. Ett urverk består normalt av en kraftkälla, en regulator, en tidshållare, en växelmekanism och en urtavla. Kraftkällan som driver urverket kan vara lite olika och det varierar mellan ett lod, en fjäder, ett batteri, elektrisk ström eller något annat som passar som kraftkälla.

Själva takten som visarna slår med regleras med hjälp av regulatorn som tillför en lämplig mängd energi för att tidhållaren, som kan vara en pendel, oro eller en kvartskristall, ska vibrera eller svänga i en konstant takt hela tiden. Tänk dig att strömkällan är en människa, och dess armar regulatorn, medan tidshållaren är en gunga som ett barn sitter i. För att inte gungan ska tappa fart behöver den puttas på hela tiden av en annan människa, och på så sätt fungerar alltså urverket, att kraftkällan ”puttar på” tidshållaren i en jämn takt. Det gör att klockans visare med en jämn takt kan snurra för att visa tiden på urtavlan, eller visa upp den på en display i ett digitalur. Givetvis har takten noga anpassats till att följa exakta tider.

Du har kanske hört talas om att man ibland behöver dra upp en klocka, och det handlar i all sin enkelhet om att man måste återskapa den kraftkällan som slutat verka. Det handlar då om att vrida upp fjädern för att den på nytt ska kunna överföra sin kraft till urverkets mekanism.

Powered by WordPress | Fana