Hälsa

Barn

Thursday, August 20th, 2015

Det är ganska så vanligt med ofrivillig barnlöshet och i hälften av fallen beror det på att mannen är infertil. Manlig infertilitet kan ha flera orsaker, men många gånger är det svårt att hitta en förklaring.
Nu kan man dock vara ett på väg mot ett steg i rätt riktning.
Karolinska Institutet har gjort en studie som ger en förklaring till att det är en nedsatt fertilitet hos de personer som har autoimmun polyendokrint syndrom typ 1, APS1. Detta kan i sin tur leda till en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret angriper kroppen.
Både män och kvinnor med denna sjukdom har risk till infertilitet. Hos kvinnorna är det äggstockarna som är angripna, medan det hos männen hittills varit okänt. Forskare som utförde studien undersökte immunförsvaret hos både män och kvinnor med APS1. Det visade sig att en stor del av patienterna reagerade mot ett protein som enbart bildas i prostatan, enzymet transglutaminas 4. Det var även enbart män som reagerade. Man kan koppla manlig infertilitet till en autoimmun inflammation i prostatan.
Studien innefattade även att man undersökte möss med samma gendefekt och fann även där att mössen av hankön även de fick en inflammatorisk sjukdom i prostatan, alltså prostatit. Samt att de också reagerade mot transglutaminas 4.
Detta är en ny sjukdomsmekanism som man har upptäckt genom denna studie som påverkar manligt fertilitet. Dock krävs det flera studier för att kunna förstå och gå vidare med autoimmun prostatit vid infertilitet hos män.

Powered by WordPress | Fana