Internet

DevOps

Sunday, July 25th, 2021

Fler och fler utvecklare inom mjukvara övergår till en arbetsmetod kallad DevOps som består av delarna development och operations, det vill säga utveckling och drift. Det går i huvudsak ut på att effektivisera processen och förkorta utvecklingsperioden medan konstant uppdatering samt lansering av produkter eller tjänster sker kontinuerligt. Grundläggande inom processen är att personal från olika avdelningar samarbetar nära genom hela utvecklingen för att få in olika perspektiv och lösa eventuella frågeställningar och problem så tidigt som möjligt. Att få en så effektiv organisation som möjligt ökar möjligheten att leverera snabbare samt ökar kapaciteten att konkurrera.

En av de stora fördelarna som framhävs är att just kundleveranserna blir snabbare med en flexiblare anpassning till en marknad som förändras snabbare än någonsin. Arbetsprocessen går fortare med kontinuerlig uppdatering och åtgärder mot buggar tidigt i processen hand i hand med utvecklingen och leder till att mer funktionalitet kan implementeras snabbare.

Effektiviteten genom hela processen beror mycket på det nära samarbetet mellan drift och utvecklingspersonalen, med synergieffekter då de kan fördela ansvaret genom hela arbetet. Mycket är automatiserat och reglerat för att inte kompromissa med säkerheten, och för att allt ska gå så smidigt och snabbt som möjligt. Stora komplexa system kan hanteras riskfritt för ett pålitligt resultat.

Virtuellt

Monday, November 15th, 2010

Tiden går och världen förändras, det visste vi redan. Men att vår värld skulle komma att förändras så snabbt som den gjort under de senaste tio åren var det nog inte många som visste. För tio år sedan var webbhotell, serverhotell, virtualisering, dedikerad server, cloud computing och hosting helt okända ord och begrepp för de flesta människor. Idag är så gott som varenda företag beroende av ett fungerande webbhotell eller serverhotell. Virtualisering har även blivit ett populärt sätt för företag att få mer kontroll över sina datorer och servrar. Virtualisering innebär kort och gott att man får en sak med en viss form att se ut som en annan. I datasammanhang innebär virtualisering exempelvis att man får en server eller en dator att se ut som en helt annan typ av dator eller ett flertal datorer. Med virtualisering får ett företag bättre kontroll över tekniken och vilka applikationer som ska användas.

Powered by WordPress | Fana