Hört det förut

Och visst har vi hört det här förut när en ny regering tillträder. Det dukade bordet. Den avgående regeringen hävdar att bordet är dukat. Den tillträdande att det är tomt. Så politik som vanligt med andra ord.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Fana